Emocionální integrace

TEITerapie emocionální integrace  poskytuje klientovi hluboký vhled a pochopení jeho vnitřních postojů, reakcí na různé stresové situace či nesoulad s některými typy osobností v jeho okolí.

Tato vhledová terapie pomáhá odhalovat a mapovat určité archetypální nastavení  vzorců chování, které pramení např. z nedozrálé části naší osobnosti či nevědomého, potlačeného emocionálního zranění.

Následkem jsou neustále se opakující reakce na určité podněty, nepřijetí sama sebe a své role v závisloti, v jakém údobí života se nacházíme.


S čím pracuje terapie emocionální integrace ?

- přispívá k osobímu růstu a pochopení vlastních emocionálních reakcí

- setkání v vlastním stínem, tzn. skrytými a potlačenými emocemi

- vnitřími principy (míněno mužským a ženským)

- emocionální zranění vnitřího dítěte

- vnitřní urovnání postoje vůči blízým osobám (dokonce i těm, které nežijí)
" Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. "

Terapie


Další

Designed by In Obscuro