Ceník


Cena terapií včetně poradenství


Dornova metoda

1 hodina.............................................................. 600 Kč

Kraniosakrální terapie

1 hodina.............................................................. 500 Kč

1 hodina děti do 12-ti let ...................................... 400 Kč


Ceník platný od 1.1.2018!

cenik

" Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. "

Terapie


Další

Designed by In Obscuro