Kraniosakrální systém

Naše tělo je řízeno přirozeným regulačním centrem - mozkem. Jeho úkolem je nepřetržité vysílaní signálů zajišťujících funkce nezbytné pro přežití. Mozek je od samého počátku života součástí velmi křehkého systému nazývaného kraniosakrální soustava, jež je složena z lebky (kranium), interkraniálního a spinálního membránového systému, páteřního kanálu, křížové kosti (sakrum) a samozřejmě mozkomíšní tekutiny. Ta je v určité části mozku produkována z krve pomocí speciálních buněk.

Mozkomíšní mok následně cirkujluje kolem mozku a míchy a jeho pulzace významným způsobem ovlivňuje jednotlivé procesy v našem těle včetně přijímání a zpracování životních zkušeností. Platí to však i opačně, tzn.,  že kraniosakrální rytmus reaguje na naše momentální emocionální rozpoložení, především na stres. Kvalita tohoto rytmického pohybu mozkomíšní tekutiny tedy odráží momentální stav našeho organismu.

"Dech života"

Ohromující potenciál kraniosakrálního rytmu odhalil osteopat William Sutherland. Ten odpozoroval, že anatomické uspořádání lebečních kostí umožňuje kopírovat právě kraniosakrální rytmus, tedy cyklické naplňování a vyprazdňování mozkových komor mozkomíšním mokem. Sílu, která uspořádává a řídí všechny životní procesy nazval "Dech života"

Primární respirace- fyzický projev "Dechu života"

Dech života se projevuje prostřednictvím tzv. primární respirace. Ta je formována třemi základními vrstvami. Každá má svou specifickou kvalitu a různé vlastnosti. První vrstvou je již zmiňovaný kraniosakrální rytmus, rozhýbávající tělesné tkáně a tekutiny. O něco hlubší úroveň představuje přílivová pulzace nazvaná "mid-tide", jež se projevuje jako motilita tkání. Poslední a nejhlubší vrstvou je "long-tide", který je trvale spojen s naší nejhlubší podstatou. Neovlivňují ho žádná prožitá traumata a stává se tak důležitým zdrojem pro integraci a zpracování našich prožitků.

Dech života je pokládán za nejzákladnější projev lidského bytí, je zdrojem léčivých procesů, ale i normálního vývoje jedince a jeho osobního růstu. Pokud může tato síla volně působit na náš fyziologický systém, výsledkem je naše zdraví!

Právě rytmické projevy jednotlivých vrstev se stávají nástrojem terapeuta, jehož schopností by mělo být rozpoznání, naladění a orientace v dané úrovni a následná práce na uvolňování blokád v celém systému." Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. "

Terapie


Další

Designed by In Obscuro