Kraniosakrální terapie

kranioKraniosakrální biodynamika nabízí zcela jedinečný přístup, jímž se reaktivuje potlačený léčivý potenciál, kterým disponuje každá živá bytost. Samotný zážitek se nedá popsat, je nepřenositelný a vždy zcela individuální zkušeností. Můžeme ho přirovnat ke stavu hluboké relaxace, kdy dochází k uvolňování emocionálních a energetických blokád na různých úrovních bytí. Výsledek je pak patrný jak na psychické, tak především na fyzické úrovni.

Tato jemná metoda využívá doteku k reorganizaci či odstraňování vzorců vzniklých např. následkem úrazu či emocionálního traumatu. V takových případech dochází k odklonění od rovnovážného stavu systému a vzniká nepřirozené  napětí v membráně dura mater, která ovlivňuje veškeré tkáně v našem těle. Konečním důsledkem může být změna statiky těla, chronické bolesti, psychická nepohoda, únava, nesoustředěnost atd.

Jak kraniosakrální terapie ovlivňuje naše zdraví a tělesné funkce?


Co vše může kraniosakrální terapie pozitivně ovlivňit?

- bolesti hlavy, svalů, páteře, kloubů,  problémy s koordinací

- poúrazové stavy na fyzické i emocionální úrovni

- strachy, chronická únava, deprese, poruchy spánku

- problémy s menstruačním cyklem, otěhotněním, PMS

- porodní a poporodní traumata

- "hyperaktivita"  dětí, poruchy soustředění a učení

- poruchy příjmu potravy

- vysoký/nízký krevní tlak

- psychosomatická onemocění např. Crohnova nemoc

- zlepšení vztahů mezi dětmi, rodiči a dalšími členy rodiny

- celková harmonizace, zvýšení imunity a další

- odbourává stres


Přestože  klient cítí znatelný rozdíl a úlevu již po první terapii, je nutné podotknout, že je pro odstranění dlouhodobého problému zapotřebí několik sezení.

Má osobní zkušenost z pohledu terapeuta

Co mi setkání s kranioskrální terapií dalo?

Pochopení, že Život je velký dar... mystérium, které máme možnost žít a naložit s ním podle vlastního přání. Dalo a dává mi možnost dotknout se samé podstaty lidského bytí, být druhému na blízku, když potřebuje oporu, provést ho po leckdy hrbolaté a klikaté cestě tak, aby na jejím konci našel, co hledá... lásku, zdraví, pocit naplnění, porozumění sobě i druhým a hlavně  vědomí, že svůj život může žít radostně a tvořivě.

Děkuji každému, kdo ke mně zavítal nebo zavítá, za odvahu něco ve svém životě změnit a za Vaši důvěru. I já díky Vám stále objevuji končiny dosud nepoznané....

Tajemstvím jakéhokoliv úspěchu je dle mého názoru vzít zodpovědnost za sebe sama do vlastních rukou a s důvěrou vykročit na svou jedinečnou cestu životem.

" Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. "

Terapie


Další

Designed by In Obscuro