O mně

RNDr. Miroslava Sýkorová


Věřím, že nic se neděje náhodou. A nebyla to náhoda, která mě zvedla z vědeckého křesla, nýbrž  setkání s lidmi, kteří se pro mě stali nevyčerpatelnou studnicí inspirace a podpory.

Jak už tomu bývá, jakékoliv zdravotní omezení dříve či později přiměje člověka zamyslet se nad jeho příčinou a začne hledat řešení.

Nejinak tomu bylo i u mě. Ráda dělám věci naplno a snažím se jim porozumnět. Moje cesta za hledáním fyzického zdraví začala na kurzu Dornovy metody. Avšak, jak jsem později pochopila, naše zdraví je výsledkem mnoha faktorů.

Fascinována možnostmi práce s lidským tělem jsem v průběhu několika let poznala metody, z nichž každá svým osobitým způsobem pomáhá řešit nejen problémy na fyzické úrovni.

Třešničkou na dortu a vlastně i takovým dárkem pro mě se stala kraniosakrální terapie. Terapie, která mi poskytla spojující článek k porozumění dynamiky lidského života a zjištění, že léčivý zdroj je ukryt v nás samotných.

A tak mě nabyté zkušenosti dovedli k tomu, abych je předávla prostřednicvím terapií dál.


" Ten, kdo pozná druhé, je chytrý, avšak ten, kdo pozná sám sebe, je moudrý. "

Terapie


Další

Designed by In Obscuro